Πρόοδος του έργου – Αποτελέσματα

 

► Έκθεση προόδου  

Έκθεση προόδου 1

Έκθεση προόδου 2

Τελική Έκθεση

 

► Παραδοτέα

Περιεχόμενα Παραδοτέου 1, Δέσμης Εργασίας 1 (Contents of deliverable 1)

Περιεχόμενα Παραδοτέου 2, Δέσμης Εργασίας 2  (Contents of deliverable 2)

Περιεχόμενα Παραδοτέου 3, Δέσμης Εργασίας 3  (Contents of deliverable 3)

Περιεχόμενα Παραδοτέου 4 (Contents of deliverable 4)

Περιεχόμενα Παραδοτέου 5 (Contents of deliverable 5)

 

Layman' s Report

Layman's Report (in English)