ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Συναντήσεις

Συνάντηση εκπροσώπων των συμμετεχόντων φορέων με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2003

Πρακτικά Συνάντησης

 

►Συνάντηση εργασίας, 29 Αυγούστου 2003

Πρακτικά συνάντησης εργασίας

 

 

Ταξίδια - Επισκέψεις

► 8-9 Απριλίου 2003, Ισπανία

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Ισπανία, Σεβίλλη, στο Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης καθώς και στη Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Σεβίλλη, EMASESA.

 

Βασικός στόχος των επισκέψεων αυτών ήταν η επαφή εκπροσώπων των εμπλεκόμενων Φορέων και Αρχών, του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων, των Συμβουλίων Αποχέτευσης, καθώς επίσης και από την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τους Φορείς και τις Αρχές της Σεβίλλης, αρμόδιους για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Πρακτικά επισκέψεων στην Ισπανία

 

► 22-24 Σεπτεμβρίου 2003, Μάλτα

Πρακτικά επισκέψεων στη Μάλτα

 

Σεμινάρια

► 17 Ιουνίου 2003, Κύπρος

«Σεμινάριο για τις Δειγματοληψίες, Μετρήσεις και Αναλύσεις», Holiday Inn, Λευκωσία

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 

Διεθνές Συνέδριο

17 Φεβρουαρίου 2005, Κύπρος, Holiday-Inn, Λευκωσία

Πρόγραμμα Συνεδρίου

 

Πρακτικά Συνεδρίου

Session 1

Welcome speech of Mr. C. Artemis

Welcome speech of Mr. A. van der Meer

Welcome speech of Prof. Loizidou

Conference opening by Mr. P. Pouros

 

Session 2

General presentation of the COMWATER project by Dr. M. Zachariou - Dodou

Analysis of the implementation phases of the project by Prof. K. J. Haralambous, Dr. A. Papadopoulos and Mr. K. Moustakas

Presentation of the developed software system for the control and monitoring of the urban wastewater treatment plants in Cyprus by As. Prof. C. Kyranoudis

 

Session 3

Control and monitoring of the urban wastewater treatment plants and data reporting in Germany by Dr. R. Kohlmeyer

Control and monitoring of the urban wastewater treatment plants and data reporting in Germany by Dr. E. Hosner

The implementation of the Directive 91/271/EEC - Control and monitoring of the urban wastewater treatment plants in Greece by. Ms. A. Lazarou

Meeting the Demand - Enhancing the availability of water supplies in Malta by Mr. J. Mangion